ČESTA PITANJA

 • Koliki prihod može imati osoba  da bi ostvarila pravo na pomoć za uzdržavanje?
 • Kako i tko pokreće postupak za lišenje poslovne sposobnosti ( stavljanje pod skrbništvo )
 • Roditelj ne plaća alimentaciju koju je sud odredio.  Koja su prava djeteta ?
 • Gdje i kako se pokreće postupak razvoda braka?
 • Tko može tražiti jednokratnu pomoć u centru za socijalnu skrb?

 

 Ovdje možete vidjeti odgovore na Vaša najčešća pitanja!

Posredovanje u postupku razvoda braka

Postupak razvoda braka je parnični postupak u kojem sud razvodi brak izmedu bračnih drugova. Za razvod braka je nadležan općinski sud u mjestu u kojem tuženik ima prebivalište ili u kojem su  bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.

Kada bračni drugovi imaju zajedničku maloljetnu djecu u postupku razvoda braka sud odlučuje:

 • o razvodu braka
 • o tome s kojim ce roditeljem dijete živjeti nakon razvoda braka
 • o nacinu odvijanja susreta i druženja djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi
 • o uzdržavanju djeteta.

 

KAKO SE POKREĆE POSTUPAK RAZVODA BRAKA?

Postupak razvoda braka može se pokrenuti 

 • zahtjevom za sporazumni razvod braka, ukoliko su bračni drugovi suglasni o razvodu ili
 • podnošenjem tužbe za razvod braka,

 

Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev za sporazumni razvod braka ili tužbu potrebno je priložiti

 • vjenčani list i rodni list za maloljetnu djecu.

Zahtjev ili tužbu je potrebno dostaviti sudu u četiri primjerka.

 

Troškovi postupka

Sudske pristojbe se naplacuju u iznosu od 200,00 kn. za svakog partnera, a ako jedan od partnera  nije u mogucnosti podmiriti te troškove  zbog niskih primanja može tražiti oslobadanje naplate, a odluku o tome donosi sudac.  Za podnošenje tužbe i za zastupanje u postupku razvoda braka može se angažirati odvjetnik.

 

POSTUPAK  RAZVODA BRAKA

Nakon podnošenja tužbe ili sporazumnog  zahtjeva za razvod braka, sud zakazuje prvo ročište, na kojem se tuženik poziva na odgovor na tužbu za razvod braka.

Na prvom ročištu sud odlučuje koji ce centar za socijalnu skrb provesti postupak posredovanja. O izboru centra  za socijalnu skrb sud odlučuje na temelju sporazuma partnera, a ako sporazuma nema, sud sam odlučuje koji ce to centar za socijalnu skrb biti. U ovoj se fazi postupak pred sudom do daljnjeg „zaustavlja“.

 

POSTUPAK POSREDOVANJA PRIJE RAZVODA BRAKA

Nakon prvog rocišta u roku od 15 dana  pred centrom za socijalnu skrb  kojeg odredi sud supružnici pokrecu postupak posredovanja.

Uz ispunjeni  zahtjev  za posredovanje  prilažu zapisnik sa održanog rocišta i 20.00 kn. biljega.

U postupku posredovanja sudjeluju samo supružnici.

U postupku posredovanja bračne partnere ne mogu zastupati odvjetnici.

U postupku posredovanja centar za socijalnu skrb utvrduje obiteljske i partnerske odnose i uzroke razvoda braka .

Stručnjaci Centra za socijalnu skrb upoznaju bračne drugove s pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka i procjenjuju  spremnost bračnih drugova da uz stručnu pomoc i podršku prevladaju bračne poteškoce i da se pomire.

Po završetku postupka posredovanja, koji može trajati do tri mjeseca, centar za socijalnu skrb dostavlja bračnim drugovima STRUCNO MIŠLJENJE.

 

Nakon  što prime Stručno mišljenje  o posredovanju , supružnici  odlučuju da li će ga dostaviti sudu radi nastavka postupka za razvod braka. Ovaj period može trajati godinu  dana od dana prvog ročišta.

Važno je sudu dostaviti strucno mišljenje kao i eventualne ostale podneske pozivajuci se na broj spisa kojim se na sudu vodi brakorazvodni postupak.

Nakon zaprimanja stručnog mišljenja o posredovanju  Sud saziva novo rocište  i u postupku razvoda braka , ukoliko bračni drugovi imaju zajedničku maloljetnu djecu  odlučuje s kojim će roditeljem djeca živjeti, na koji način će se odvijati susreti i druženja djece i roditelja , te donosi odluku o uzdržavanju djece.

 

PRIVREMENA MJERA

Ukoliko se roditelji ne mogu dogovoriti o sadržajima roditeljske skrbi ili o iznosu i nacinu uzdržavanja mldb.djeteta, tijekom vodenja postupka razvoda braka, mogu predložiti sudu donošenje privremene mjere, kako bi se prije  donošenja konačne sudske odluke  privremeno regulirala  pitanja koja su hitne naravi.( s kojim roditeljem ce dijete živjeti, kako ce se odvijati susreti i druženja s roditeljem s kojim ne živi, kako će skrbiti o djetetu )

 

VAŽNE NAPOMENE

 • Suprug nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene, odnosno dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života.
 • Važno je da roditelji na prikladan način pripreme dijete za promjene koje će razvod braka unijeti u njihov život.
 • Roditelji trebaju znati da je roditeljska skrb  zajednička neovisno o tome s kojim roditeljem dijete živi , odnosno kome je sud povjerio dijete nakon razvoda braka. 
 • Roditelj koji ne živi s djetetom ima sva prava i sve roditeljske dužnosti i nakon  razvoda braka.
 • Roditelji su dužni skrbiti  o djetetu ravnopravno, zajednički i sporazumno,  bez obzira da li  žive  zajedno ili odvojeno.
 • Svaki odgovoran roditelj je u stanju  tijekom i nakon razvoda braka svoje osobne potrebe i interese podrediti potrebama svoje djece.
 • Odgovornost za  odnos sa djetetom ima roditelj, a ne dijete. Roditelj se ne može odreći svojih roditeljskih obveza.
 • Samo sud može ograničiti roditelja  u izvršavanju pojedinih sadržaja  roditeljske skrbi ako procijeni da je to u interesu djeteta . Tada to mora biti naznačeno u  presudi/ rješenju suda.

NOVOSTI

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icev Centra za socijalnu skrb

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Vrbovec, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Vrbovec, temeljem svoje Odluke od 27.3.2017. godine, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icev Centra za socijalnu skrb Vrbovec

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za radno mjesto sodijalni radnik/ica

 

17. veljače 2017.

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zasnivanje  radnog  odnosa na neodređeno radno vrijeme za mjesto socijalni radnik/ica /1 izvršitelj.

Preuzmi dokument

Stručni sastanak - Suradnja centara za socijalnu skrb u području udomiteljstva

14. svibanj 2013.

Poziv na  stručni sastanak na temu "Suradnja centara za socijalnu skrb u području udomiteljstva" koji će se održati dana 15. 05.2013. godine od 11.00 do 14.00  sati.
 
Više saznajte ovdje